Sertifikalarımız

Sertifikalarımız

Sertifikalarımız SS Ambalaj
Sertifikalarımız SS Ambalaj
Sertifikalarımız SS Ambalaj

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak.
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 • Çalışanlara ve tedarikçilere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.


 • BAŞLICA AMAÇ VE HEDEFLER

 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
 • Atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
 • Taşeronlarımızın faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.


 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  SÜLEYMAN SEZER AMBALAJ tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

  SÜLEYMAN SEZER AMBALAJ çalışanlarının sağlık ve güvenlik düzeylerinin geliştirilmesini iş veriminin gereği olarak görür. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

  Bu amaçla;

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.
 • Yeni proje ve proseslerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.
 • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği, konularında eğitilir, zinde ve sağlıklı olmaları teşvik edilir.


 • Bazı
  Referanslarımız