Kalite Eğitimleri

Kalite Eğitimleri

  • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
  • Atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
  • Taşeronlarımızın faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.

  • Bazı
    Referanslarımız