İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

SÜLEYMAN SEZER AMBALAJ tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

SÜLEYMAN SEZER AMBALAJ çalışanlarının sağlık ve güvenlik düzeylerinin geliştirilmesini iş veriminin gereği olarak görür. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla;

  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.
  • Yeni proje ve proseslerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.
  • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.
  • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği, konularında eğitilir, zinde ve sağlıklı olmaları teşvik edilir.

  • Bazı
    Referanslarımız