Çevre Eğitimi

Çevre Eğitimi

  • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak.
  • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
  • Çalışanlara ve tedarikçilere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

  • Bazı
    Referanslarımız